Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Saz xangr shang nhuôs tsinhv truôv hur tsôngv box Môngz

11/06/2020 15:10 G6T+7

Nhis hnuôr, hur thangx tsangv muôx ntâu tsôngv box Môngz, chor chuôz zis shang 4 tus nhuôs tsinhv muôx ntâu.

Chor xangr kuz, saz xangr truôv tưz nox tuz hur saz njưl pêx xinhv, uô tsuô tinhx tsangs shang nhuôs ntâu tsinhv muôx cxangz. Txix ntơư môngl txus kror tsinhz xangr cuôs tsuv muôx nhuôs tuz chia tsês nôngz, côngv pus zơưs; xangr cuôs “muôx plâuv, muôx txuô”; xangr cuôs muôx nhuôs ntâu, chôngz nhuôs tov kangz li muôx nênhs uô đăngs hnuv...

Ntâu kuôl pux Môngz shang nhuôs tiv 3, tiv 4 tror sâuv

Siz zuôr pux zơưs nzur tsinhv muôx ntâu hur tsôngv box Môngz tưz zos iz hur chor hâur pâuk môngl txus shang nhuôs tiv 3 tror sâuv. (Zuôr zơưs thâuv 16 shông, txus hnuôr muôv Vàng Thị Hoa nhoz jos 4, xar Đăk Ha (Đăk Glong) tưz muôx 4 tus nhuôs thâuv kror nhis muôx 23 shông)

Shang nhuôs ntâu thâuv chuôz thênhx tsi txâus hnox uô tsuô txov nhev ntâu hur tu, zus kra nhuôs ntơưv ntâu chuôz zis Môngz

H'Mai

1,035
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.