Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau deh kon mô saơ di tâm bon lan bu nuyh Mông

11/06/2020 15:10 G6T+7

Abaơ, tâm bon lan bu nuyh Mông, nô nau ăp r’năk deh kon tâl pe hôm e âk ngăn.

Ăp ntil nau mĭn kơt kăl e, nau way kăl e hôm e nao nao tâm nuih n’hâm bu nuyh bon lan, yor nĕ nô nau deh âk kon tât abaơ hôm e ơm. Yor nĕ khăn păng mĭn deh ân gĕh kon bu ka lô gơi gĕh bu nuyh thoi rjŏng rnoi, bư brah kah gĭt ma u che mê mbâ; ŭch gĕh kon bu nur n’hanh kon bu ka lô gơi “gĕh mbêt, gĕh phe”; ŭch âk kon gơi gĕh bu nuyh pah kan bư mir jan ba…

Âk bu ur Mông deh kon tâl 3, deh kon tâl 4 rlau ma ka lơ

Nô nau tâm sŏk ur sŏk sai e hŏ tât năm abaơ hôm e âk tâm bon lan bu nuyh Mông nĕ jêng nô nau bư gĕh r’noh deh kon tâl 3 rlau ka lơ âk. (Sŏk sai năm 16, tât abaơ yuh Vàng Thị Hoa ta thôn 4, xă Dak Ha (Dak Glong) mhe 23 năm khă nĕ păng lĕ gĕh 4 nuyh kon )

Deh kon âk yor nô nau wăng sa mô gĕh nĕ mâp âk ngăn nau jêr jŏk gơi mât rong, ntĭm nti oh kon ta ăp r’năk bu nuyh Mông

H'Mai

1,040
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.