Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Play nông kro tâm nau rêh ăp bu nong tơm

10/01/2019 09:46 G1T+7

Ðah ma bu nuyh Bu Nong, Mạ, R’đe tâm lam n’gor play nông lah du ntil ndơ dŏng dơh dăch, tâm êp ma nau rêh. Play nông kro dơi bu dŏng bư ndơ dŏng tâm nau rêh ôi mhau gĕh nông dak, dơm r’nih rpŭng rpuăl, dơm piăng trau… Play nông kro hôm dơi bu nuyh bon lan dŏng bư ndơ uh pâl bơh ăp bu nong tâm ban M’buăt (Bu Nong), Dĭnh năm (R’đe), M’boăt (Mạ)…

Tĕng nau ŭch dŏng bư ndu ndơ nĕ play nông kro têh jê, săk moh mô gĕh tâm kơt. Play nông mpơl nau dăng n’hâm soan, nau rêh jŏ jong n’hanh nau hao kon bu nuyh; dơi dŏng bư ân lĕ nau m’hĭk, ân gĕh nau lap ma bon lan. Yor nĕ, dŏng play nông kro gơi ntênh lah ma ăp bu nuyh kah gĭt ma jrŏng rnoi, tâm rom gop ngêt ndrel du nông dak, du nông ndrănh ân brah yang uănh mât.

Ta ăp tâ rbŭn bư brah têh bơh ăp bon lan bu nong, play nông kro dơi bu dŏng dơm ndơ bư brah n’hanh dơm m’ham sur iăr, bư brah ân brah yang sĭt ngêt sa ndu ndơ bon lan ân

M’boăt bơh bu nuyh Mạ dơi bu bư tă bơh play nông kro

Play nông kro dơh dăch ngăn ma nau rêh bon lan ăp bu nong lam n’gor

Mỹ Hằng

2,583
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.