Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangv yuôx pangz khu moz kei jêz trâuv

06/06/2019 10:02 G6T+7

+ Khu moz kei jêz trâuv: Tsơưz nôngz lâul tsinhv njuôz (tsês hlo tơưr) 7 luz, cxôngr nhias, jaz kruôr, ciz đăngx, lol angr uô kangz ntơư râuz cênhz pêz ntiv đêx, yuôr iz ntiv, hâuk thâuv tsinhv sur thâuv nox tsâu. Iz jas 1 ntiv, iz hnuz 4 ntiv. Los sis muôz tsuô hur krưl, lâuz đêx bâu haz tsâu xưs li tsâu yuôx. Iz hnuz hâuk 3-4 krưl. Hâuk nôngz nhôngl 1 hli pangz kei jêz zangx haz tơưv tov đrâu đhâu cêr tso jil.

​​

Tsơưz nôngz hangr jôngr tưz jaz kruôr

+ Khu kei jêz hur cêr tso jil ntơưv tsơưz nôngz: Xair tsơưz sar, muôz nôngz jaz kruôr, juv mol râuz đêx hâuk. Muôz 7 đar cax phê môngr nôngz tsơưz tsuô hur 2 lit đêx râu hluôr tơưk chik zâu, thâuv yuôr 2/3 đêx mas lo. Hâuk cxuô hnuz iz zangv li hâuk yuôx zix zênhx nzênhv hur 2 - 3 hli.

H’Mai (t.h)

508
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.