Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dak si dŏng săm nau ji chreh ta leh

06/06/2019 10:02 G6T+7

+ Săm nau ji chreh ta leh: prit grăp kranh hôm e nse (dŏng nđâp ma ntô) 7 mlâm, koh jêng jêm ih kro, wâr ân sĭn, brôi tâm neh jêh rĭ sŏk gâm đah pe siên piăng, ân suât hôm du siên, ngêt jêh sông n’hanh dak hôm e duh. Du tâ ngêt du siên, du nar ngêt 4 siên. Mô rĭ chê tâm âm, nkhŭt dak duh n’hanh trăm tâm ban bư trà. Du nar ngêt 3 – 4 tâ. Ngêt tâm du khay suy kơl chrah chreh tâm leh n’hanh bư luh bơh tach tĕng trong dak chrach.

​​​

Grăp prit bri jêh bu ih kro

+ Săm nau ji chreh tiết niệu tă bơh grăp prit: ruăh prit dŭm, sŏk grăp ih kro, châm ân hăch gâm dak ngêt. Chê 7 n’hoi ca phê grăp pit tă châm tâm 2 lit dak mhe gâm, ân suât 2/3 lah dơi dơi jeh. Ngêt ăp nar tâm ban ngêt dak trà ta 2 – 3 khay.

H’Mai (t.h)

462
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.