Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur bu nong iê bu nuyh nsrôih pah kan “gĭt nau pah kan tâm bri dak, blau nau pah kan tâm’năk”

05/03/2020 10:29 G3T+7

Tĕng N’gâng kan Ăp bu ur n’gor, lam n’gor abaơ gĕh rlau 74.000 hội viên bu ur; tâm nĕ gĕh rlau 22.000 hội viên bu ur bu nong iê bu nuyh.

N’hao uĕh nau way ăp bu ur Việt Nam, bu ur bu nong iê bu nuyh tâm lam n’gor mô rlu nsrôih pah kan hao bư ndrŏng, lâm nau ji ngot bư trŭnh nau rêh o-ach, ndâk njêng r’năk tâm ban bu ur đah bu ka lô, r’gâl mhe, đăp mpăn. Âk bu ur bu nong iê bu nuyh lĕ nuih n’hâm tĕng pah kan ăp ntil nau kan, nau ndâk kan ăp n’gâng kan, n’gor ndâk “Bu ur tâm kơl bư hao nau wăng sa”, “Bu ur nsrôih nti sơm, mĭn joi nau pah kan mhe, ndâk njêng r’năk gĕh nau rêh đăp mpăn”… Ngăch mprăl, lĕ nuih n’hâm tâm nau pah kan, leo pah kan lor tâm ăp ntil nau kan tâm rlong, ăp ntil nau kan jă đă, âk oh nur bu jur bu nong iê bu nuyh lĕ jêng bu nuyh bư kô ruanh têh kh’lay, leo trong bư hao nau wăng sa – nau rêh tâm bon lan.

Nar abaơ gĕh âk bu ur tĕng pah kan ăp ntil nau ndâk kan, ndơ kan yor ăp n’gâng kan, n’qual ndâk bư kan. Ảnh: Thanh Nga

Bu ur bu nong iê bu nuyh rlau nar rlau n’hao nau gĭt, mât mray r’năk wâl n’hanh mât rong oh kon ân uĕh

Yuh H’Jong (bơh chiau ti), Bu Nong,Kô ruanh N’gâng kan Ăp bu ur xă Dak Ha (Dak Glong) jă đă ăp hội viên bư hao nau wăng sa

Âk bu ur bu nong iê bu nuyh lĕ gĭt tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật chiă rong, srih tăm n’sĭt uĕh tâm nau wăng sa

H'Mai

2,086
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.