Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Dak mât mray nau way vâng tanh kăl e

09/07/2020 19:53 G7T+7

Nô Y Lót, Kô ranh bon Bu Dăk, xă Thuận An (Dak Mil) n’kôch ân gĭt: Tâm ăp năm lĕ lăn, dơi ăp n’gâng, ăp ntŭk kan tâm n’qual ndâk pơk jrô ntĭm vâng brai, tanh nah kăl e nĕ nau kan mât mray, hao dŏng nau way vâng tanh bu nuyh Bu Nong tâm bon gĕh âk nau plăch r’gâl.

Abaơ, tâm bon gĕh rlau 50 rnăk gĕh ndu ndơ tanh; gĕh âk oh nur bu ur tâm bon lĕ blau vâng tanh. Bơh đah mât mray uĕh nau way vâng tanh ơm bon lan, nah bŭt ao gĕh vâng tanh hôm dơi bon lan dŏng nchhoh mbăn ta ăp tâ hăn rbŭn, pâl têt… mô rĭ tăch, gĕh tay prăk n’sĭt dŏng tâm rnăk.

Jêh tĕng nti ăp jrô bu pơk ntĭm nau kan vâng tanh, âk oh nur bu ur ta bon Bu Dak lĕ blau vâng tanh

Dĭng nar bư mir jan ba, tât măng yuh H’ Bhem ndăn mông gŭ tanh nah bư sa bŭt ao

U H’Ðoan ruah rse bai gơi vâng bư ăp ntil kao rup ta nah bŭt vâng tanh

Nah bŭt kăl e bơh bu nuyh Bu Nong, xă Thuận An dơi bu dŏng bư bŭt ao tâm nsông ta ăp nar rbŭn, têt

Y Sơn

1,967
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.