Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Che Y ‘G’lưu du huê bu nuyh pah kan “jă đă” uĕh

13/10/2016 14:38 G10T+7

Che Y’G’lưu, bu nuyh Bu Nong ta bon M’pôl, xă Dak Môl (Dak N’Soong) lah du huê tâm ăp nuyh kan kán bộ mặt trận pah kan uĕh dơi bu nuyh bon lan iăt tĕng, mêr.

Che gĕh âk ngăn nau nơih tâm nau kan gơi mbơh ntĭm, jă đă bu nuyh bon lan pah kan ăp ntil nau kan tâm ban groi kô ranh bon, kô ranh bon, kô ranh Chi hội Bu nuyh âk năm… Ăp ntil nau kan, ndơ kan tă bơh Ðảng, Bri dak, ăp m’bŭch kan tâm n’qual, xă n’hao đă kan dơi che mbơh ntĭm nŭm, ngăch ma kon sau n’hanh ăp bu nuyh tâm bon. Yor nĕ, âk ntil nau ndâk kan dơi ăp bu nuyh gĭt di n’hanh tĕng kan gơi ân nđâp neh, kơl prăk ndrel ma Bri dak nkra trong hăn, kơl bu nuyh gĕh nau rêh o-ach, lah “mô” đah nau su ma túy, lâm nau ji ngot, hao nau wăng sa tâm bon lan…

Che lĕ nuih nhâm tâm nau kan jă đă bu nuyh bon lan tĕng pah kan uĕh ăp ntil nau kan

Lah bu nuyh ndjôt bôk tur chĭng goh goong, che ntĭm nti kon sau tur chĭng kăl e Bu Nong

Che jêng du huê bu nuyh bư mir jan ba blau bơh Chi hội Bu nuyh âk năm tâm bon

N’kôch nau m’ak yor dơi bu rnên ta tâ Rbŭn rnê kan bộ thôn, bon pah kan uĕh mpeh Tây Nguyên

H' Mai

712
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.