Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Che Y Doanh “năm âk – rêh, pah kan uĕh ân bon lan tĕng kơt”

29/09/2016 14:35 G9T+7

Che Y Doanh (deh năm 1945), bu nuyh Bu Nong ta thôn Tân Tiến, xă Nâm Nung (Krông Nô) kăl e tă hăn kan kăch mạng ta Ntŭk gŭ krap tâm lơh B4.

Bri dak mô hôm tâm lơh tâm su, che pah kan âk ngăn ntil nau kan tâm xă, ntơm bơh kán bộ mặt trận tât ta Bí thư chi bộ, Bí thư Ðảng ủy xã Nâm Nung… Jêh rlu ranh săk, che kan ta Phung kan ka han rmanh, Phung Bu ranh âk năm xă, nsrôih ăp ntil nau kan ndâk njêng nau rêh uĕh lăng tâm xă. N’hao nuih nhâm kan bu nuyh âk năm tâm rnăk, che ntĭm nau mbên bư mir jan ba ân kon sau; n’hưch nuih nhâm oh kon nti sam bŭt, mô tĕng nau mhĭk tâm bon lan; jă đă bu nuyh bon lan lâm lơi nau way mô uĕh, ntil nau way uĕh ơm kăl e Bu Nong… Che dơi ăp bu nuyh mêr iăt n’hanh jêng du huê bu nuyh rêh, pah kan uĕh ân kon sau, bon lan tĕng kơt nti.

Che Y Doanh rêh, pah kan uĕh ân bon lan tĕng kơt, m’ak uĕh đah kon sau

Che ndrel rnăk ndâk njêng nau rêh wăng sa n'hanh ndâk nau rêh uĕh lăng

Che jă đă bu nuyh bon lan prăp mray yăng ndrănh, kăle

Bình Nhi

913
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.