Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zơưv Lir Văn Khao tiêu biêuv hur kruôz ntuôl pêx xinhv

14/11/2019 10:25 G11T+7

Zơưv Lir Văn Khao (zus shông 1965), minhx cxưx Langl nhoz jos Đăk Cao, xar Đăk Sôr (Krông Nô) zos nênhs muôx côngz bê haz zos iz lênhx canr bôs kruôz ntuôl pêx xinhv tiêu biêuv hur côngs đôngx pêx xinhv.

Tưz uô ntâu mênhx hâu xưs li tsưr jos, bir thư chi bôs jos, Phor Tsuv tinhx MTTQVN xar, zơưv muôx ntâu tsưr ziv hur kruôz ntuôl pêx xinhv... Nax hnuz, zơưv Khao tsinhr môngl kruôz ntuôl pux tuz nhuôs hur jos công vsaz, siz pangz uô nox uô hâuk, công vtêk cxiv tsang jêx jos yaz, tuôr tsês văn hoar truênx thôngr. Shông 2019, zơưv lo win ban pêx xinh vxênhr krơưs Fax kruôs viv tưz muôx thanhx tich jông hênhr hur hâux lưv minhx cxưx.

Shông 2019, zơưv Khao (tiv 4 sangz lâux tuôx) lo wiv ban pêx xinhv xênhr khơưs Fax kruôs viv tưz muôx thanhx tich xuât săc hur hâux lưv minhx cxưx

Zơưv Khao (sangz lâux) đênhr saz nghês nhân, pux tuz nhuôs hur jos tuôr tsês ndăngs tinhr, gâux then

Zơưv Khao chos muôx li 3 ha cax phê, phưx txox chia phuôv tsangr cinh têr chuôz zis

Minh Huyền

1,742
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.