Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Che Lý Văn Khao du huê bu nuyh gĕh âk nau pah kan uĕh ntĭm jă bon lan

14/11/2019 10:25 G11T+7

Che Lý Văn Khao (deh năm 1965), bu nong Nùng ta thôn Dak Cao, xă Dak Sôr (Krông Nô) lah du huê bu nuyh gĕh k’hưm n’hanh du huê kan bộ kan ntĭm jă gĕh âk nau pah kan uĕh tâm bon lan.

Tă pah kan bư kô ranh thôn, bí thư chi bộ thôn, Groi Kô ranh MTBDVN xă, che gĕh âk nau bên ntĭm jă bon lan… Ăp nar, che Khao way ntĭm jă bu nuyh bon lan tâm rom gop, tâm kơl pah kan bư mir jan ba, tâm kơl n’hâm suan ndâk njêng bon lan mhe, mât mray uĕh nau way kăl e. Năm 2019, che dơi UBBL n’gor ân Sam bŭt r’nê yor gĕh âk n’hâm suan pah kan ma nau kan bu nong.

Năm 2019, che Khao (tâl 4 ntơm bơh chiau ti) dơi UBBL n’gor ân Sam bŭt r’nê yor gĕh âk n’hâm suan pah kan ma nau kan bu nong

Che Khao (bơh chiau ti) n’hưch nuih n’hâm ăp gru, bu nuyh bon lan tâm thôn mât mray đơn tính, mprơ then

Che Khao tăm gĕh 3 hec ta ca phê, tiêu gơi bư hao nau wăng sa tâm r’năk

Minh Huyền

1,748
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.