Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đêx nyaz lus tsuô pêx xinhv jos Phur Vinh

21/11/2019 15:29 G11T+7

Jos Phur Vinh, xar Quangv Phur (Krông Nô) nhis hnuôr muôx 365 tsêr, tiv zix mas zos tsôngv box Môngz nhoz.

Hnôngz nhôngl đhâu, ntâu Tsangz cxênhx, chinhr sach pangz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz tưz lo uô sâuv thangx tsangv xênhr has tsongs haz jos Phur Vinh has jiêng. Tiv zix, pêx xinhv jos Phur Vinh tưz lo Têz qơưs pangz công trinhx đêx nyaz zos: 2 luz kror đêx yâu, 2 mair grul đêx, iz luz pangs ntiv lo muôx li 15.000.000 lit haz iz luz thôngz ntiv 6.000.000 lit đêx chia pangz tsuô muôx li 130 tsêr nênhs.

Nhuôs zâu cuz saz lus iz făngz hâur đêx nyaz

Luz kror đêx xur 2 zuôr lo muôz lus sir zôngv tsuô kangz shông 2019 haz txâus đêx nyaz zôngv tsuô muôx li 100 tsêr

Pêx xinhv tưz muôx đêx nyaz sir zôngv

Minh Huyền

1,749
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.