Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan thôn Phú Vinh dơi dŏng dak kloh

21/11/2019 15:29 G11T+7

Thôn Phú Vinh, xă Quảng Phú (Krông Nô) abaơ gĕh 365 r'năk, gĕh âk bu nuyh Mông rêh.

Tâm ăp năm lĕ lăn, âk Nau kan, nau kơl bon lan bu nong iê bu nuyh n'hanh mpeh yôk dơi pơk kan tâm lam n'gor n'kôch lah êng n'hanh thôn Phú Vinh lah ndrel. Tâm nĕ, bu nuyh bon lan thôn Phú Vinh dơi Bri dak kơl koai ntu dak dŏng gĕh: 2 ntu dak khoan, 2 mlâm măy pom dak, du ntu n'gân tâm 15.000.000 lit dak n'hanh du thung n'gân 6.000.000 lit dak gơi ân 130 r'năk bu nuyh bon lan dŏng.

Kon se jê m'ak răm yor gĕh dak kloh dŏng ôi mhau

Ntu dak mrô 2 dơi dŏng lôch năm 2019 n'hanh bư tŏng dak dŏng ma 100 r'năk bon lan

Bu nuyh bon lan lĕ gĕh dak kloh dŏng

Minh Huyền

1,759
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.