Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur Bí thư chi bộ pah kan yor ma bon lan

24/05/2018 13:57 G5T+7

Thôn 8, xă Quảng Khê (Dak Glong) gĕh 240 rnăk bu nuyh bon lan, tâm nĕ rnoh bon lan bu nong iê bu nuyh n’hanh rnăk o-ach hôm e âk ngăn. Khă nĕ, tâm ăp năm dăch abaơ, rnoh rnăk o-ach tâm thôn lĕ trŭnh âk ngăn đah ma ăp thôn, bon êng. Bơh gĕh nau pah kan uĕh nĕ yor lah gĕh nau ntĭm gai bơh chi bộ thôn, lah du huê bu nuyh leo pah kan lor bơh Bí thư chi bộ Ðinh Thị Hiền (bu nong Mường).

Yuh Hiền (bơh tăch mpeh chiau ti) way hăn tât ta ăp rnăk bon lan gơi jă đă bon lan tĕng kơt nau kan

Tâm nau pah kan, yuh Hiền nsrôih, lĕ nuih n’hâm, tât ăp wâl bu nuyh bon lan n’hưch, ntĭm nti, đă bu nuyh bon lan gơih pah kan, tĕng kơt nau ntĭm khoa học kĩ thuật dŏng pah kan. Ăp ntil nau kan tâm thôn, yuh n’hanh chi bộ ndrel ma Phung kan uănh gai bon tĕng kơt nau pah kan “bu nuyh bon lan gĭt, bu nuyh bon lan nchră, bu nuyh bon lan kan, bu nuyh bon lan ksiêm, ntrĕng”.

Yuh mbơh ntĭm nau bên răk chăm ăp ntil tơm tăm ma bu nuyh bon lan

Cao Biên

1,580
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.