Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur Bí thư chi bộ uănh kh’lay nau kan mât mray nau way kăl e

15/08/2019 15:08 G8T+7

Dơi lăp Ðảng năm 2004, u Thị Rơi (deh năm 1964), Bu Nong tă pah kan âk nau kan tâm N’gâng kan Bur xă, HÐBL n’hanh Ðảng ủy xă Dak N’Drung (Dak N’Soong).

Ntơm năm 2018 tât abaơ, jêh rlu ranh, u dơi bu nuyh bon lan ruăh kan bư Bí thư chi bộ bon Bu N’Drung Lu, xă Dak N’Drung. Ðah nau bên tâm nau pah kan n’hanh lĕ nuih n’hâm tâm nau kan, u nsrôih jă đă bu nuyh bon lan uănh kh’lay nau pah kan wăng sa, ndâk njêng nau rêh ân uĕh. U tât ta ăp wâl jă đă bu nuyh bon lan mât mray uĕh nau way vang tanh nah, tanh sah, tur chĭng goh goong… Ăp ntil nau u kan aơ suy kơl bu nuyh bon lan gĕh nau rêh đăp mpăn n’hanh gĕh nau mĭn gĭt mât mray, n’hao uĕh nau way bơh bu nuyh Bu Nong tâm bon.

Thị Rơi (bơh chiau ti) mbơh ntĭm, ôp n’kôch ăp ntil nô nau kơl kan mhe tă bơh Bri dak

Đảng viên Thị Rơi n’hưch nuih n’hâm oh nur bu ur mât mray uĕh nau vâng tanh kăl e

Bí thư chi bộ Thị Rơi uănh rŏ sam bŭt gơi gĭt ntĭm gai nau kan tâm bon lan

A Trư

2,033
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.