Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pux anh hungx Hôx Kan Lichx

25/04/2019 19:37 G4T+7

Hôx Kan Lichx zos iz hur chor pux anh hungx lưx lươngs vur trang xu thơưx sâuv trỗng Trươngx sơn. Pus bê mênhx pêv zos Kăn Lichx, minhx cxưx Pa Kô, zus shông 1943 ntơưv jos A Lê Nôc, nhis nuôr thuôx thix trânr A Lươir, hênhx A Lươir, xênhr Thưax thiên - Huêr.

Anh hungx Hôx Kan Lichx ntu ntâus Mir

Txix shông 1946, pus muôx cxangz xênhv Hôx chia ndu txus Lâul Hôx. Thâuv zâu, pus tưz môngl xang xur mông đrul hâux lưv xang công văn, thư tsuô canr bôs, ju cich hur xar. Txix shông 1961, pus uô thơưx chox pangz ju cich Hôngx Băc muôx 160 tus nênhs trưx tiêp ntâus 49 chuôv lux zâu. Tiv zix, shông 1964, pangz ju cich Hôngx Băc ntơưv pus tưz tuô pôngz hâur yangx Mir uô tuôs 60 tus hur ntơư muôx iz tus đais tar Mir. Xangv txix shông 1961-1965, pus tưz trưx tiêp tuô tuôs 150 tuz tros Mir - Nguis, thus tâu ntâu phương tiêns ntâus tsangv ntơưv đôir phương. Đrul chor thanhx tich xuât săc sâuv, pus lo khơưs Huan chương Cuân công jaiv phongr hangx pêz haz côngz bê Anh hungx lưx lươngs vur trang tsuô hli 7 shông 1967.

Mẫn Doanh (t.h)

470
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.