Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur hăt janh Hồ Kan Lịch

25/04/2019 19:37 G4T+7

Hồ Kan Lịch lah du huê bu ur hăt janh phung ka han tâm lơh ntơm ta yôk Trường Sơn. Săk ntơm sa ơm lah Kăn Lịch, bu nong Pa Kô, deh năm 1943 ta bản A Lê Nốc, abaơ lah ta bon jê A Lưới, n’qual A Lưới, n’gor Thừa thiên – Huế.

Hăt janh Hồ Kan Lịch tâm lơh đah My

Ntơm năm 1946, u gĕh tay mpôl Hồ gơi njêng nuih n’hâm kah gĭt ma Wa Hồ. Ntơm hôm e kon se, u bư bu nuyh mbơh hưn gơi ndơp sam bŭt, thư ân ma kan bộ, ka han gŭ krap tâm lơh ta xă. Ntơm năm 1961, u pah kan n’hanh ntĭm gai ka han gŭ krap tâm lơh Hồng Bắc gĕh 160 nuyh tâm lơh 49 tâ têh jê. Tâm nĕ, năm 1964, phung ka han gŭ krap tâm lơh Hồng Bắc u panh tŭp rdeh mpăr bư khĭt 60 ka han My tâm nĕ gĕh du huê đại tá My. Kơp êng ntơm năm 1961 – 1965, u lĕ panh khĭt 150 ka han My – Nguỵ, nhŭp sŏk ân rdeh tâm lơh. Ðah n’hâm suăl nĕ, u dơi bu ân Grat Ka han tâm lơh tâl pe n’hanh nau moh kơp Hăt janh phung ka han tâm lơh ta khay 7 năm 1967.

Mẫn Doanh (t.h)

469
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.