Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nông Thị Quỳnh, lênhx nênhs tso nyangr tiêu biêuv

23/07/2020 13:48 G7T+7

Txix shông 2012, muôv Nông Thị Quỳnh (zul shông 1987), minhx cxưx Zir nhoz jos Trung Tâm, xar Nam Dong (Cư Jut) chuôz môngl côngv phong tsox tso nyangr tinhx nguêns.

Đrul tinh thânx “Tso nyangr chơưv nênhs-Iz ndok nyangr puz môngl, iz siv nênhx nhoz chia”, muôv zos iz hur chor nênhs tiêu biêuv hur phong tsox tso nyangr tinhx nguêns. Muôv tưz tso lo 10 jas. Tinh thânx jông ntơư, saz jông, hanhx đôngs jông ntơưv muôv tưz muôx kangz hâu jông thâuv kruôz ntuôl, kruôz hu ntâu lênhx nênhs cxênhz jê, fôngx zưl côngv tso nyangr. Quỳnh tưz zos lênhx luz ar chi, pangz mangx nqang đêz đangr phong tsox tso nyangr tinhx nguêns ntơưv trôngx qơư. 

Tsuv tinhx Hôis Chưr thâps đov hênhx Cư Jut đênhr  sar  muôv Quỳnh txuôl nzir môngl côngv chor hoax đôngs nênhs jông.

Muôv Quỳnh (tov cơưk) côngv Hôis nghis yangx côngz điênv hinhx tiên tiênr Hôis Chưr thâps đov xênhr jas tiv IV haz yangx côngz nênhs tso nyangr tinhx nguêns shông 2020.

Bình Nhi

573
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.