Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nông Thị Quỳnh, bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh kơl ân dak m’ham

23/07/2020 13:48 G7T+7

Ntơm năm 2012, yuh Nông Thị Quỳnh (deh năm 1987), bu nong Tày ta thôn Trung Tâm, xă Nam Dong (Čư Jŭt) ntơm pah kan ntil nau kan kơl ân dak m’ham ma bu nuyh gĕh nau ji.

Ðah nuih n’hâm mĭn “Ân nđâp dak m’ham kơl bu nuyh gĕh nau ji – du dak m’ham ân, du huê bu nuyh mô gĕh khĭt”, yuh jêng du huê bu nuyh gĕh nau pah kan ngăn ngên tâm nau kan kơl ân dak m’ham. Yuh lĕ kơl ân bu sŏk dak m’ham gĕh 10 tâ. Ðah nuih n’hâm tâm rŏng, nuih n’hâm uĕh, nau pah kan uĕh lĕ ndơp uĕh tâm nau kan jă đă, mbơh ntĭm ân ma âk mpôl băl, oh nô tâm r’năk. Quỳnh jêng du huê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơi ân bu kơt tĕng, suy kơl n’hao uĕh ntil nau kan kơl ân dak m’ham tâm n’qual.

Kô ranh N’gâng kan Chữ thập đỏ n’qual Čů Jŭt n’hưch nuih n’hâm yuh Quỳnh nsrôih kơl kan ăp ntil nau kan kơl nau rêh kon bu nuyh.

Yuh Quỳnh (lôch bơh ma ti) hăn Rbŭn rnê bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh N’gâng kan chữ thập đỏ tâ IV n’hanh rnê bu nuyh kơl ân nđâp dak m’ham năm 2020.

Bình Nhi

574
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.