Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nông Thị Quyết cuz saz hâux lưv tsôngv langx

06/08/2020 11:10 G8T+7

Pus Nông Thị Quyết, minhx cxưx Langl nhoz jos 1, xar Đăk Wil (Cư Jut) zos iz hur chor kuôl pux minhx cxưx nênhs tsơưs tiêu biêuv hur uô hâux lưv tsôngv langx nhoz trôngx qơư.

Pus Nông Thị Quyết (tiv oz sangz xik tuôx) trâu saz uô chor hoax đôngs, phong tsox trôngx qơư haz xênhr

Txix shông 1995, pus môngl côngv hur Hôix chữ thập đỏ, Hôix kuôl pux ntơưv xar. Pus trâu saz kruôz hu pangz mangx, cxiv tsang chor mô hinhx sinh cêr trâu nênhs pluôk, uô tsêr trâu chor nênhs mangl moz tsât lov ja cam. Hur hoax đôngs tso nyangr, pus kruôz hu lo ntâu lênhx môngl tso nyangr, chiv tiêu tso nyangr ntơưv trôngx qơư tsinhr yangx cêr hoaix lo zos. Txus nuôr tưz 55 shông, pus tsinhv năng đôngs hur hâux lưv Hôix thập đỏ haz Nênhs ntâu shông, uô tar jông hâux lưv lo zos.

Pus Quyết changr pêv, uô txâuk lênhx nênhs tiêu biêuv tuôx tso nyangr tinhx nguêns ntơưv xar Đăk Wil

Bình Nhi

2,370
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.