Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nông Thị Quyết lĕ nuih n'hâm pah kan ma bon lan

06/08/2020 11:10 G8T+7

U Nông Thị Tuyết, bu nong Nùng ta thôn 1, xă Dak Wil (Čư Jŭt) lah du huê bu ur bu nong iê bu nuyh gĕh âk nau pah kan uĕh tâm nau kan ma bon lan ta xă.

U Nông Thị Quyết (tâl bar ntơm bơh ma ti) nsrôih pah kan nau kan, ntil ndơ kan n'qual n'hanh n'gor ndâk kan

Ntơm năm1995, u ntơm pah kan ta N'gâng kan chữ thập đỏ, N'gâng kan bur ur xă. U lĕ nuih n'hâm jă kơl, ndâk njêng ăp ntil nau pah kan kơl bu nuyh o-ach, ndâk nkra wâl ân bu nuyh gĕh nau ji dak si khih da cam. Ta nau kan kơl ân nđâp dak m'ham, u jă đă âk bu nuyh lăp pah kan ndrel, nô nau kơl ân nđâp dak m'ham tâm xă âk rlau nau nchră. Tât abaơ lĕ 55 năm, khă nĕ u hôm e ngăch mprăl tâm nau kan N'gâng kan chữ thập đỏ n'hanh Bu nuyh ranh, pah kan lôch uĕh ăp ntil nau kan bu jao.

U Quyết nchră, lah uĕh n'hâm suan ăp bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh kơl ân nđâp dak m'ham ta xă Dak Wil

Bình Nhi

2,371
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.