Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô xôngz khâu txiv đhâu

31/07/2019 18:28 G7T+7

+ Ntiv sang hur khâu đaiv ntơưr bor nông, ziv ntuz ziv jông, uô kangz tso khâu haz ntơưr bor mangx mangv kruôr. Thâuv ru ntơưr bor môngl, cox zuôr puv gơưv khâu lux đuô tuôx.

​​​​​​​

Uô xôngz khâu ntơưv ntiv ntơưr bor nông

+ Tso iz nangz đêx tsuô cxeik khâu; đêx tsi txênhx. Uô kangz muôz tso hur tuv uô jêz txas 8 tênhz six hơưv. Zos cox cxơưx khâu tsi hur saz hur tuv jêz txas mas tsuv so hur saz si, ntiv hur nangz ntuv nti. Uô kangz ru khâu lus, cux zuôr puv khâu lux đuô tuôx.

Mẫn Doanh (t.h)

482
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.