Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư ân huy tu jot hăt ir jâng chŭt

31/07/2019 18:28 G7T+7

+ Suêl sam bŭt báo biĕ tâm tu jot, suêl lơ âk lơ uĕh, jêh rĭ ân tu jot n’hanh sam bŭt báo sơh êng. Jêh sŏk sam bŭt báo tă suêl tâm tu jot, he saơ tu jot chŭt jâng huy tay.

​​​​​​​​

He suêl sam bŭt báo biê tâm tu jot gơi bư huy tu jot

+ Dơm dŭng dak tâm tu jot; lơi ân dak truh bơh tach. Jêh rĭ chê tu jot tâm tu n’dik tât 8 mông. Lah klach bâ tu n’dik yor chê tu jot, he sut ân kloh, dơm tâm dŭng kao su. Jêh sŏk tu jot tâm tu n’dik ân lêk lŭ, he chŭt aơ tu jot huy ma jâng.

Mẫn Doanh (t.h)

296
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.