Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil ndơ sa mô dơi sa lah ji ndul

11/11/2021 09:54 G11T+7

+ Ndơ sa mô gĕh sĭk: Gĕh âk ndơ dơi bu dŏng bư njŭng nhân tạo n'hanh r'gâl sĭk he ngăn ngăn bư nhuận tràng, khă nĕ way bư gĕh n'hâm n'hanh bư bêng n'hâm tâm ndul: Soda, kẹo mô gĕh sĭk, kẹo cao su mô gĕh sĭk, dŏng sĭk dŏng r'gâl ma ca phê n'hanh trà.

Lah ji ndul ĕk jroh mô dơi dŏng ăp ntil ndơ sa aơ, yor ndơ sa aơ bư ji tay ndul

+ Ndơ sa bư gĕh n'hâm tâm ndul: Ăp ntil ndơ sa way bư gĕh n'hâm tâm ndul way bư gĕh nau ji ndul jơk gĕh tuh, kao mi nga cải, cải bắp, sup lơ, jiăm; play đào, lê, mận...

+ Dak ngêt gĕh cồn, caffeine n'hanh dak ngêt gĕh ga: Ăp ntil dak ngêt saơ lah he ngêt âk ir bư mô uĕh ma ndul. Lah ĕk jroh, he ngêt âk dak ngăn ngăn, mô rĭ ăp ntil dak điện giải.

     Mẫn Doanh (t.h)

247
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.