Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chor tiz nênhs nhuôs angr zơưv Côngz sâuv thangx angr Đăk Nông

11/04/2019 09:54 G4T+7

Jos Đôngx Tiênr, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) muôx jê 50 tsêr tuôx ntơưv Phur Thos tuôx nhoz, uô nox.

Muôx iz cxa tuôx nuôr tưz muôx yangx 20 shông, hlang đhâu ntâu phiv liv, txov nhev, lơưr tsinhv ndu njôngr hâur pâuk, uô cê côngv saz, cxiv tsang nênhx văn hoar. Tsi tangs siz thangv kra tsưr ziv uô nox, thôngz xur kuz têz qơưs, chor nênhs nhuôs Phur Thos tsinhr môngl siz yangv, đênhr saz thâuv cưs muôx moz gênhl, yôngz cus, tuôs nênhs haz siz pangz chor nênhs uô nênhx txov nhev ndê trux. Chuôz zis ntơưv cxuô chuôz zis Phur Thos por lênhx uô nênhx truôx, tsi muôx chuôz zis pluôs. Ntâu chuôz zis tsinhv zos điênv hinhx tiv zix, uô nox - uô luôv coz ntơưv trôngx qơư.

Pêx xinhv xar Đăk Buk So (Tui Đưc) qiz Đênx côngv Phuôz teik Hungx, bangx hnuz côngv zơưv Côngz 10/3 (hli ntux) shông 2019. Ảnh: Phan Tuấn

Chor nênhs nhuôs ntơưv hênhx Thanh Thuiv, Phur Thos siz pangz, siz hluz ntâu făngz ntơưv luz nênhx.

Uô nênhx sâuv thangx angr nuôr tưz yangx 20 shông, pus Nguênr Thix Liên, kuz tsêr xar Hoax Xar, hênhx Thanh Thuiv cuz saz tu cxênhx nhuôs tiv pêz ntơưv chuôz zis

Tix lâul Trânx Công Khanh tsinhr trâu saz uô nox, uô bluô nux sâuv thangx angr tiv oz

Tix lâul Lương Đinhx Thanh, kuz tsêr hênhx Thanh Thuiv zos iz hur chor chuôz zis văn hoar tiv zix ntơưv trôngx qơư

H’Mai

4,263
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.