Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsưr ziv đrul thangx njêr

08/08/2019 15:07 G8T+7

+ Pangz pangx nhôngl ntêr đuô: Tor 3 đar thangx njêr cênhz 3 đar cuô kâuz, lâuz hur thâur cxul pangx, pangx zuôr nhôngl los six ntêr.

Cuô kâuz haz thangx njêr zôngv cxul pangx chia pangx nhôngl ntêr đuô

+ Uô hur saz mair luôv cax phê: Muôz 1/4 khoz thangx njêr tsuô hur mair luôv, thangx zuôr pangz uô nti chor nôngz cax phê lu hur mair haz uô tsơưs tsư nxaz.

+ Uô langx khav bleik thâuv mangl cuz: Thâuv mangl cuz bleik viv nox cxuô zangv cuz, zuôr buôr iz luz thangx njêr chia uô langx khav bleik.

+ Trâur tơưk: Mfông mir njir thangx njêr tsuô hur ndeik tơưk, uô kangz ntơư trâur tơưk, ndeik tơưk chik sei đuô, pangz cox muôx ndeik tơưk chi cxuô zangv sei đuô.

Mẫn Doanh (t.h)

442
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.