Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau bên dŏng sĭk tâm nau rêh

08/08/2019 15:07 G8T+7

+ Bư kao jŏ yêu: Lŭk lai 3 n’hoi sĭk n’hanh 3 n’hoi dak giấm, nkhŭt tâm kon yăng chŭt kao, gơi kao jŏ yêu.

​​

Dak giấm n’hanh sĭk dŏng chê tâm kon yăng kao gơi kao jŏ yêu

+ Bư kloh măy peh ca phê: He chê 1/4 ka chok sĭk ta măy jêh rĭ peh, sĭk bư kloh nau bâ ca phê iang tâm măy n’hanh bư lĕ nau bô iơh.

+ Săm ân n’dik mpiĕt lah plach mpiĕt: Lah plach mpiĕt yor gĕh sa ndơ duh, he mŭm iê sĭk tâm mbung gơi bư ân n’dik mpiĕt.

+ Sŭnh ŭnh: Chê iê sĭk tâm sa ônh, jêh rĭ sŭnh ŭnh, sa ônh ngăch ngăn hâr, gơi he gĕh sa ônh ŭnh nga hâr ndông poăch ka.

Mẫn Doanh (t.h)

443
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.