Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau bên ntĭm bư ân lĕ nhul rdeh

18/04/2019 09:24 G4T+7

+ Táo: Sa play táo lah dôl ncho rdeh mô rĭ ngêt dak play tao lor ma ncho rdeh gơi bư dăng n’hâm soan, trung hòa axit tâm proch n’hanh bư lĕ way măt, ŭch hok.

Ăp ntil chất pectin gĕh tâm play táo bư trung hòa axit tâm proch n’hanh bư bư lĕ way măt, ŭch hok

+ N’ha mlu yun: Lor ma ncho rdeh tâm 15 mnĭt, he sŏk tru tre hăch 3 – 4 mlâm n’ha mlu yun, jêh rĭ đăp ta klŏ, dŏng siăm sơh, sĭm mui xoa nkơl, jêh rĭ dŏng băng keo mô rĭ siăm kơt iang n’ha mlu yun ta klŏ.

+ Chia: Lor ma ncho rdeh tâm ngul mông, dŏng iê chia rse tho ân kloh, koh jêng lat jê gânh tâm mbung, văn ưt dak...

Mẫn Doanh (t.h)

388
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.