Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu zangv hnôngz uô yuôx

30/07/2020 14:58 G7T+7

+ Khu mil o, đôngk nyangr, uô trưx: Hur hnôngz txir tâuz txax cênhz mir njir chơưr txul thâuv jung jix muôx maux đơưz thôngx li cuô mil. Plênhr ntâu jas iz hnuz.

Hnôngz txir tâuz txax khu lo ntâu zangv moz

+ Khu tơư moz njâuk: Hnôngz txir tâuz txax, tsês hlo cxênhx bluôl, tuôr lưx cênhz mir njir chơưr đơưz, plênhr kror moz ntâu jas hur iz hnuz.

+ Khu kror moz hur chor jas moz tuz, đôngk nyangr: Hnôngz txir tâuz txax hlơưr tơưr lâul cuz uô hluôr ndeik muôz trâu hur kror tuôr lưx, tsâu chơưr đơưz (muôx li 30 luz hnôngz mas 400 ml chơưr) plênhr trâu kror moz.

+ Khu tso kuôr tơưr, khu jôir loais lipid nyangr, txu trok, nyangr tu, tangr tso kuôr tơưr, tangr cangz moz: Hnôngz txir lưs muôv cangz kror nhis têr tơưr chox môngl tsâu tangv siv hur đêx tênhz puôr six hơưv. Cxênhx blâuv krưr luz hnôngz zuôr nti haz zangx uô lo iz chor cuô nhênhv, tsi muôx maux. Ke chor cuô ntơư hâuk.

Mẫn Doanh (t.h)

472
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.