Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil grăp bu dŏng bư dak si

30/07/2020 14:58 G7T+7

+ Săm môr toh, ĕk, mŭn: Nđot iê săk grăp play gấc n’hanh iê ndrănh sơm gơi gĕh dak si nglang tâm ban dak toh. M’hĭng âk tâ du nar.

Grăp play gấc dơi bu dŏng săm âk ntil nau ji

+ Săm đang jâng: Dŏng săk grăp play gấc, om n’đâp ntô grăp, juh hăch chê iê boh, m’hĭng ta ntŭk đang jâng ăp nar.

+ Săm ăp ntŭk sôt săk jăn lah gĕh ăp ntil nau ji, krăl dak m’ham: Grăp play gấc gŭch jêng sa ônh chê tâm mpăl juh hăch, trăm ndrel ma ndrănh sơm (tâm 30 grăp play gấc trăm tâm 400 ml ndrănh sơm) n’hĭng ta ntŭk sôt.

+ Săm nau ji krăl ĕk, săm nau ji lipid m’ham, bư trŭnh nau lay rmông săk jăn, n’gang krăl ĕk, săm ân lĕ ka man: Grăp play đung kroch mhe sŏk ta play đung kroch trăm tâm dak ta bar pe mông. Dak blĭt ta grăp play đung kroch luh n’hanh rblang jêng du ntil dak blĭt, mô gĕh mau. He sŏk dak aơ ngêt săm nau ji.

Mẫn Doanh (t.h)

473
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.