Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu lênhx pêx xinhv Đăk N’Drot tsi tâu uô trơưs luôx thâuv môngl lus tâus cêr

19/03/2020 10:38 G3T+7

Nôngz nhôngl đhâu, los six ntâu lênhx pêx xinhv sâuv thangx tsangv xar Ðăk N'Dot (Ðăk Mil) thâuv môngl lus tâus cêr tsi ntông mov bov hiêmv haz zuôv chei luôx an toanx zos thông.

Thanh niên thâux 3 lênhx tsi ntông mov bov hiêmv, uô ngui hiêmv tsuô zus

Đhâu hnul pêx xinhv ntơưv hnuôr, hâu rpâuk môngl txus tinhx tsangs sâuv mas zos ntơưv hnuôr  canhv sat zos thông tsơưs tuôx ndil xưv lir, kruôz ntuôl. Iz cxa has, viv cor cangv, tsangr yêz ntu cêr lur, tsi thor jông mas tsi ntông... Hur ntơư iz cxa shuv xinhz, thanh niên thâuv tsangr yêz môngl lus tâus cêr môngl chênhr, môngl đok môngl đik, thâux đhâu nênhs cui đinhs, cxơưx tưz zưv ngui cơ tai nans. Viv li, hâux lưv cxiz chênhr kruôz ntuôl, cxangz nzir xangr haz xưv lir nhangr chor nênhs zuôv cêr chei zos kror zov chênhr chia bov đamv tinhx hinhx an toanx môngl lus sâuv thangx tsangv.

Tinhx tsangs pêx xinhv xar Đăk N’Droh zuôv cêr chei luôx zos thông muôx tsi tsês

Y Sơn

788
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.