Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số xã Quảng khê, xin ra khỏi hộ nghèo

18/06/2020 14:00 G6T+7

Xã Quảng Khê (Đắk Glong) hiện có 3.063 hộ, 12.704 khẩu; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 704 hộ, 3.156 khẩu.

Những năm qua, được các cấp, các ngành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ cây con giống, giúp đỡ kỹ thuật chăm sóc... nên cuộc sống của người dân đã có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo đang giảm. Đặc biệt năm 2019, toàn xã có 247 hộ xin ra khỏi diện nghèo, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có gần 100 hộ.

Được Nhà nước giúp đỡ vốn vay ưu đãi, người dân có điều kiện phát triển kinh tế

Nhờ cần cù lao động nên anh K’Jang (1993) dân tộc Mạ ở bon B’Dơng, xã Quảng Khê đã có cuộc sống khá ổn định và tự xin ra khỏi hộ nghèo năm 2019

Nhiều hộ ở thôn Đắk Lang, xã Quảng Khê thoát nghèo nhờ trồng dâu nuôi tằm

Bon Phi Mur, xã Quảng Khê đang khởi sắc từng ngày

A Trư

1,158
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.