Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nhax cux truênx thôngr ntơưv minhx cxưx Chu

11/01/2018 09:54 G1T+7

Nênhs Chu nhoz Đăk Nông nhis nuôr muôx yangx 3.780 tsêr, 18.100 tus nênhs; tox tsongs nhoz chor hênhx Krông Nô, Đăk Mil.

Minhx cxưx Chu muôx ntâu pơưk xưs li Chu Trik Tretx, Chu Laz, Chu Tiênx, Chu Thanh Y… Văn hoar truênx thôngr minhx cxưx Chu muôx ntâunet đôcx đaor. Hur ntơư, nhax cux minhx cxưx nênhs Chu los six đax săc, zov chênhr lo sir zôngv hur cxuô jas zov chênhr xưs li côngv têz, côngv mor blêx yaz, côngv đêx angr, lêr câp săc, uô yôngz, tsaz… xưs li kênhx Pir lex, đruôl, thanh la, chumr choex, tsưz haz cuz tưs. Iz făngz, nênhs Chu tsinhv muôx cxuô zangv nhax cux xưs li ndăngs, trăngx, ndăngs… hur cxuô jas zos lưu, uô si lov jêv lêr hôix ntơưv chuôz zis, côngx đôngx.

Nênhs Chu yuôz cuz tưv chia thôngz xur tsuô cxuô lênhx pâuz hâux lưv zov chênhr ntơưv chuôz zis, côngx đôngx

Kênhx Pir lex zos iz zangv nhax cux truênx thôngr ntơưv nênhs Chu lo tsês ntơưv cxênhx nuôr tsuô cxênhx u

Đruôl haz thanh la zos nhax cux thuôx chi khoz đrul suô đror, vangv, lov jêv lo zôngv hur lêr câp săc ntơưv nênhs Chu

Nhax cux chumr truex ntơưv nênhs Chu

Mẫn Doanh

1,429
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.