Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndơ dŏng uh, goh kal e bơh bu nong Dao

11/01/2018 09:54 G1T+7

Bu nuyh Dao ta Dak Nong abaơ gĕh rlau 3.780 r’năk, 18.100 bu nuyh, rêh âk ta ăp n’qual Krông Nô, Dak Mil.

Bu nong Dai gĕh ăp mpôl tâm ban gĕh Dao Quần Chẹt, Dao Ðỏ, Dao Tiền, Dao Thanh Y… Nau way bu nong Dao uĕh ngăn. Tâm nĕ, ndơ dŏng uh, pâl bu nuyh Dak âk ngăn, dơi khăn păng dŏng pâl ta ăp tâ gĕh nau rbŭn bư brah kh’lay dah bư brah mir, bư brah sa piăng mhe, bư brah neh, bư brah kơp bu nuyh lĕ jêng rduh ndăm, tâm wăng ur sai, nar têt… gĕh ndơ uh Pí lè, gâr, thanh la, chum chọe n’hanh rke rpu. Bơh đah nĕ, bu nuyh Dao hôm gĕh ăp ntil ndơ dŏng uh êng tâm ban gĕh đơn nhị, n’hôm, uh n’ha si… ta ăp tâ tâm mâp, hâk pâl tâm r’năk n’hanh bon lan.

Bu nuyh Dao uh rke rpu gơi mbơh ma ăp bu nuyh gĭt nau kan kh’lay tâm r’năk, bon lan

Ndơ uh Pí lè jêng du ntil ndơ dŏng uh ntơm bơh kal e bu nuyh Dao dơi prăp mray tâm ăp jrŏng rnoi

Gâr n’hanh thanh la lah ndơ dŏng goh ntaih hô ngăn, bư gĕh nau hâk m’ak ta tâ bư brah kơp bu nuyh lĕ jêng druh ndăm

Ndơ dŏng pâl chum choẹ bơh bu nuyh Dao

Mẫn Doanh

1,358
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.