Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr ntêr Ê đê nhoz jos Buôr lâul muôx ngui cơ mangl hlôngr yaz

05/01/2018 08:59 G1T+7

Hur 2 shông 2007-2008, Bôx Văn hoar - Thêv thos & Du lix kra đêx anr cxiv tsang jos Buôr lâul, xar Tâm Thăngr (Chư Jut), hur ntơư muôx kror por vêv tsêr ntêr. Tangz sis, nhis nuôr chor tsêr ntêr đax trưng truênx thôngr ntơưv nênhs Ê đê tangz tov muôx ngui cơ mangl hlôngr tsangr.

Jos Buôr muôx 3/10 tsêr ntêr truênx thôngr lo khu yaz trơưs đêx anr cxiv tsang jos Buôr lâul truênx thôngr. Tangz sis nhis nuôr, ntâu luz tsêr ntêr tangz tov poz, tsi lo khu. Hur ntơư, pêx xinhv tangz tov muôx saz xangr cxiv tsang tsêr mox nhex chia hlôngr tsêr ntêr.

Iz chik câuv jos Buôr đrul chor tsêr ntêr truênx thôngr ntơưv nênhs Ê đê

Luz tsêr ntêr ntơưv zơưv Y Bhên Buôn Krông lo jưx anr khu tangz sis nhis nuôr tangz tov poz, nhoz tsi lo

Hlôngr viv khu hlôngr tsêr ntêr truênx thôngr, chuôz zis tix lâul Y Son K’Tul tưz đâux tư cxiv tsang luz tsêr mox nhex truôx khor iz făngz

Đức Hùng

1,899
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.