Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Wâl jong R’đê ta bon Buôr dăch gĕh nau rgâl

05/01/2018 08:59 G1T+7

Tâm 2 năm 2007 – 2008, Gâng Nau way – Pâl mpât săk jăn n’hanh Ntŏk hăn pâl pơk nau kan ndâk nkra bon Buôr, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt), tâm nĕ gĕh nau kan prăk răk wâl jong. Khă nĕ, abaơ ăp wâl jong kal e bơh bu nuyh R’đê dăch gĕh nau rgâl.

Bon Buôr gĕh 3/10 wâl jong kal e dơi nkra tay tĕng nau kan ndâk nkra bôn Buôr zŏ tơm kal e. Abaơ, âk wâl jŏng lĕ rơch iơh, mô dơi nkra tay ân uĕh. Tâm nĕ, âk bu nuyh bon lan dôl tĕng nkra wâl si măng gŭ gơi rgâl wâl jong.

Du ntŏk mpơl bon Buôr đah ăp wâl jong kal e bơh bu nuyh R’đê

Wâl jong bơh che Y Bhên Buôn Krông dơi nau kan kơl nkra tay khă nĕ bâơ lĕ rơch, mô hôm blau gŭ

Mô hôm ŭch nkra tay ân uĕh wâl jong kal e, r’năk nô Y Son K’Tul lĕ ndâk nkra wâl si măng bơh đah wâl ơm

Đức Hùng

1,915
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.