Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nguênr This Thuênr-tus nxeik 20 jas tso nyangr nhân đaos

13/06/2019 14:53 G6T+7

Tưz ntâu shông đhâu, muôv Nguênr This Thuênr, zus shông 1982 nhoz xas Đăk Wil (Cư Jut) thangv txus chor “ndol nyangr laz” pangz nganhx Y têr pangz ntâu lênhx nênhs xangr zuôr nyangr.

​​​​​​​

Muôv Thuênr hur iz phênhv tso nyangr tinhx nguêns

Tsi tangs môngl côngv tso nyangr ntơưv trôngx qơư, muôx têx thâuv, muôv môngl yênhx puô tus ndix xur chia tso nyangr cxuô, thix xar hur tangs nro xênhr thâuv muôx jas kruôz hu. Jông đuô haz, muôv tsinhv kruôz hu 1.510 lênhx fôngx zưl haz cxuô lênhx côngv uô cê tso nyangr pangz tuôz nênhs. Đrul côngr hiênr ntơưv zus, kror đhâu, muôv zos iz hur 100 lênhx nênhs tso nyangr tiv zix shông 2019 lo Ban Tơư kra têz qơưs kruôz hu tso nyangr tinhx nguêns yangx côngz, kruôs viv chor pangz mangx hur phong tsox tso nyangr tinhx nguêns.

​​​​​​​​​

Muôv Thuênr nhênhx Fax khuôs ntơưv Bôs Y têr viv tưz muôx thanhx tich jông yangx hur phong tsox “Tso nyangr tinhx nguêns”

Mẫn Doanh

1,918
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.