Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nguyễn Thị Thuyến - bu ur 20 tâ ân m’ham kơl bu nuyh gĕh nau ji

13/06/2019 14:53 G6T+7

Lĕ lăn âk năm, yuh Nguyễn Thị Thuyến, deh năm 1982 ta xă Dak Wil (Čư Jŭt) lĕ nuih n’hâm kơl “dak m’ham” kơl n’gâng kan Y tế kơl rêh âk bu nuyh gĕh nau ji mô tŏng m’ham.

​​​​​​​

Yuh Thuyến du tâ ân bu sŏk m’ham kơl bu nuyh gĕh nau ji

Bơh đah ân m’ham kơl nau ji tâm n’qual, gĕh tâ yuh ncho rdeh âk rhiăng km gơi tât ân bu sŏk m’ham ta ăp n’qual, bon têh tâm lam n’gor. Bơh đah nau kan uĕh nĕ, yuh kuăl jă mpôl băl n’hanh oh nô bơh tăch taat 1.510 kơl ân m’ham ma bu nuyh gĕh nau ji. Ðah nuih n’hâm uĕh ta nau kan aơ, mhe aơ, yuh jêng du huê bu nuyh ân m’ham tâm 100 bu nuyh kơl ân m’ham uĕh ngăn ngên năm 2019 dơi N’gâng Ntĭm gai bri dak jă đă kơl ân nđâp dak m’ham dơi bu rnê, lah uĕh yor gĕh âk n’hâm suăl kơl ân m’ham ma bu nuyh gĕh nau ji.

​​​​​​​​​

Yuh Thuyến dơn Sam bŭt r’nê bơh N’gâng Y tế yor gĕh âk nau pah kan iĕh tâm nau kan “Ân m’ham kơl bu nuyh gĕh nau ji”

Mẫn Doanh

1,921
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.