Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs Môngz nhoz Quangv Phur tos Tsaz Đôcx lâps

29/08/2019 14:46 G8T+7

Nênhs Môngz has tsongs haz nhoz jos Phur Vinh, xar Quangv Phur (Krông Nô) has jiêng, hnuz Têz qơưs krêz muôx bê 2/9 zos Tsaz Đôcx lâps.

Zos li, nax shông thâuv txus 2/9, chia tos Tsaz Ðôcx lâps, tsôngv box Môngz lov jêv ntưl tsov cưv ntâu zangv uô si jân jan, văn hoar văn nghês xưs li đha kênhx, hu gâux, zos lưu thêv thos, siz yangv, siz đênhr cxơưz pangz luz nênhx haz uô nox hâuk phôngv. Nuôr tsinhv zos qơư kruôz kra cxênhx hluôs ndu tsês hnuz Lâul Hôx ntuôl banv Krêz lus đôcx lâps krêz muôx têz qơưs Viêtx Nam Dân chuv Côngx hoax (2/9/1945).

​​​​​​​​​

Luôk pux uô pangx ntâuz, xơưk khâuz ndơưk yaz chia tos Tsaz Ðôcx lâps

​​​​​​​​​​​​

Hluôs gâux Môngz siz pangz khu jangv chia môngl uô si

​​​​​​​​​

Chor hluôs gâux Môngz caz saz lus, shir phangz lus hur hnuz Tsaz Ðôcx lâps

​​​​​​​​​​​​

Ðha kênhx zos tiêt mux văn nghês tangr tưs tưz tsuv muôx chia krêz phôngv Tsaz Ðôcx lâps ntơưv nênhs Môngz

​​​​​​​​​

Iz făngz chor uô si jân jan, hnuz hôis tsinhv tsov cưv ndơưk bongr, ntâus bongr txir nênhx…

Minh Huyền

3,811
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.