Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh prăp mray n’hanh ntĭm nau mprơ Then ta Dak Glong

16/02/2017 13:57 G2T+7

Lĕ 65 năm, đah nau ŭch mêr, nuih nhâm nsrôih păng nơm, che Nguyễn Ðức Giáp (bu nong Tày) ta thôn 4, xă Dak Ha (Dak Glong) mô rlu, lĕ nuih đah nau kan ntim nau mprơ Then, đơn tính bơh bu nong păng ân phung druh ndăm.

Ðah nuih nhâm gơih ndrôih păng nơm, che lĕ ndâk njêng gĕh du phung way pâl mprơ Then tâm thôn n’hanh dơi dơi bu way jă hăn tâm rlong ta ăp tâ rbŭn tâm n’qual n’hanh tâm n’gor.

Ăp pơh, che Giáp ndâk nar ntĭm ren nau mprơ mhe ân phung pâl

Che uănh kh’lay nau kan ntĭm nti ân blau gơi phung kon se gĭt kreh đơn Tính

Phung pâl mprơ Then tâm thôn way dơi bu kuăl hăn mprơ ta ăp tâ tâm rlong mprơ

Lại Tuyến

1,922
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.