Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêx xinhv tsuv chênhr phangx, tangr moz sôt xuât huêt

31/07/2019 18:34 G7T+7

Nhis nuôr zos six cheix ntux nangs, moz sôt xuât huêt cis sai haz xangr muôx ngui cơ vangv moz ơs.

Viv li, đrul cxuô nganhx tsưc năng, pêx xinh vsâuv thangx tsangv xênhr tsuv chênhr phangx hur uô trơưs chor tsưr ziv phangx, tangr moz sôt xuât huêt. Pêx xinhv tsuv trâu saz côngv uô hâux lưv tsuôk hoa tsât tuô zôngr haz uô trơưs tsưr ziv tuô qơư shang nhuôs ntơưv zôngr cis moz xưs li vêv xinhz môi trươngx iz puôs ndil tsêr nhoz, luôx đo hangr phangz, thoz cưx đêx, qiz hlơưr tsuôz langz; khư chuôz zênhx ntiv đêx iz puôs ndil tsêr tuô cangz, vaiv…

​​​​​​​​​

Nganhx Y têr tsuôk yuôx hoar tsât tuô zôngr ntơưv chor qơư muôx moz sôt xuât huêt

​​​​​​​​​

Xưv lir chor chuôz zênhx ntiv đêx, laiv tsês chor jês cangz, vaiv….

​​​​​​​​​​​

Ntơưv ntâu jêx jos, lưx lươngs sinh viên tinhx nguêns trâu saz luôx đo hangr phangz, luôx qơư nhoz ntơưv zôngr

H' Mai

2,243
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.