Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu nuyh bon lan ngăch njrăng, n’gang nau ji kop yor măch kăp

31/07/2019 18:34 G7T+7

Abaơ dôl lah yan bri mih, nau ji kop yor măch kăp lơ nar lơ âk n’hanh klach ngăn gĕh nau ji tâm tưp.

Yor nĕ, bơh đah nau pah kan bơh ăp n’gâng kan, bu nuyh bon lan tâm n’gor pah kan tay ân di ta nau kan njrăng, n’gang nau ji kop yor măch kăp. Bu nuyh bon lan pah kan ndrel ân di gơi krih dak si bư khĭt măch n’hanh pah kan bư trŭnh măch rêh tâm ntŏk gŭ, muih lơi gâ ân kloh, koai bong dak hoch, dônh, su n’dŏk, kôp lơi n’dŏk, ăp ntil ndơ n’gân dak bơh pĭt wâl gơi bư khĭt ka man, mô gĕh ntŏk măch deh tăp…

​​​​​​​​​

N’gâng kan Y tế pah kan krih dak si bư khĭt măch ta ăp ntŏk gĕh nau ji kop yor măch kăp

​​​​​​​​​

N’khŭt dak ta ăp ndơ n’gân dak, bư khĭt ka man, mô gĕh ntŏk măch deh tăp…

​​​​​​​​​​​

Ta âk bon, phung kan sinh viên lĕ nsrôih n’hao n’hâm suan muih gâ, gơi bư mo gĕh ntŏk măch gŭ

H' Mai

2,438
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.