Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs cuz saz uô ndăngs Tinhr ntơưv xar Đăk Sô

07/03/2019 15:41 G3T+7

Thangx tsangv xar Đăk Sô (Krông Nô) tiv zix mas minhx cxưx Nduôr uô nênhx nhoz. Hur uô hnênhx chiax nhoz, cxuô lêr hôis ntơưv nênhs Nduôr tangr tưs tưz tsuv muôx ndăngs Tinhr chia hu gâux Then. Ntơưv hnuôr, zơưv Nông Thanh Đôs nhoz jos Nam Cao lo cxuô lênhx hu tas “xiz phưz” uô ndăngs Tinhr.

Ntu txar tâuz az tsuv tuôz mangv, tsi chia tâu xưz plêz

Trơưs zơưv Đôs, ndăngs tinhr uô ntơưv chor tsât liêus tưs nhiên. Chêr ndăngs lo uô ntơưv ntông lôngx mưc. Tâuz ndăngs zos tâuz az kruôr cưs nênhs Nduôr chox nôngz Cao Băngx tuôx. Zơưv Đôs tsinhv hu gâux Then los six jông. Zơưv khu suôz ndăngs los six coz, uô tsuô suôz gâux hu lo jông mlôngl đuô. Ntơưv kror uô pangz mangx sinh hoatx, txus nhu câux ntâu zơưv tưz uô muôs đrul grê huv chia pangz ntâu lênhx hu gâux Then đuô. Ntâu lênhx nghês nhân nhoz đuô xênhr đrôngl xưs li Lâm Đôngx, Đăk Lăk haz Cao Băng tưz tuôx zuôr ndăngs ntơưv zơưv.

Zơưv Đôs tsinhv kra tsưr ziv kox ndăngs Tinhr tsuô chor cưr shuv xinhz

Nguyễn Hiền

3,244
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.