Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pư keix chêr tsuô făngz lâux chia jangv nquôr tơưv axit

09/05/2019 14:31 G5T+7

Nquôr tơưv axit muôx ntâu biêuv hiêns zos uô kal kâuz los sis nor moz cuz lus iz puôs ndil făngz hur kangz hâur saz. Hiêns tươngs nuôr khênhr hov uô tsuô tov kangz nox mo tsâus ntux tangs.

Ntu nquôr tơưv axit

Zos cox khênhr hov mangl nquôr tơưv axit, zuôr siv pư keix tsuô făngz lâux. Tư thêr nuôr pangz tsuô plăngz nhoz kêl đuô ndâux plăngz, zos li zuôr tangr lo axit nquôr tơưv ntơưv plăngz lus tsuô trox pangs.

Mẫn Doanh (t.h)

 

463
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.