Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gru Y Ðloi Buôn Krông mât mray nau way kăl e

13/02/2020 10:26 G2T+7

Che Y Ðloi Buôn Krông, deh năm 1946, bu nong R’đe ta bon Buôr, xă Tâm Thắng (Čů Jŭt) lah du huê gru gĕh âk nau pah kan uĕh, nsrôih tâm nau kan mât mray nau way kăl e bơh bu nuyh R’đe.

Ðah che, nau way kăl e bơh bu nuyh R’đe jêng “drăp kh’lay” rong r’năk n’hanh jrŏng rnoi. Ntơm kon se, che lĕ blau tanh sah siau, uh Dĭng năm, tŭr chĭng, bư brah lah yang tĕng nau way bu nuyh R’đe… Abaơ, năm lĕ âk khă nĕ che Y Ðloi nsrôih ngăn pah kan gơi mât mray nau way, nau bư brah kơt kăl e tâm bon lan. Che ntĭm ân oh mon kon sau tanh n’hanh gĭt ăp ntil ndơ uh, nau way bu nong R’đe đah nau ŭch ăp ntil nau uĕh nĕ dơi mât mray lih li tâm nau rêh bu nuyh bon lan ta aơ.

Che Y Ðloi (bơh ma ti) ndrel ma bu nuyh bon lan tâm bon mât mray nau tanh sah siau

Che gĭt n’hanh mât mray uĕh ngăn nau way bu nong păng nơm

H'Mai

1,645
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.