Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghês nhân Y Chông đrul nghêx kraz ndâu

11/06/2020 15:12 G6T+7

Zơưv Y Chông (shang shông 1961) nhoz jos Bu Sir, xar Quảng Sơn (Đăk Glong) zos iz lênhx nênhs kraz ndâu coz, pangz mangx tsuô tuôr tsês văn hoar lâul ntơưv nênhs M’nông. Muôx 15 shông, Y Chông tưz cơưv nghêx kraz ndâu ntơưv zơưv côngz.

Uô kangz 3 shông cơưv shuv, zơưv tưz zos nghês nhân pâuz kraz ntâu zangv chuôz zênhx lâul xưs li cơưv, vangz, yâul, tơưz zơưv njêl... ntơưv shông, car thênhx. Nhis hnuôr, shông tưz ntâu, zơưv tsơưs môngl uô têz, chênhr mangx nôngz nhôngl chia kraz ndâu iz cê pangz mangx tuôr tsês văn hoar lâul iz cê muôx cxangz nhiax sâu. Trơưs zơưv Chông, chia uô tar iz sanv phâmv pôngz 2-4 hnuz côngs nhoz txix zangv sanv phâmv. Fênhx đrăngz iz hli zơưv muôx cxangz nhiax sâu ntơưv nghêxx kraz ndâu lo muôx li 2-3 chơưx nhiax.

Zơưv Chông cuz saz lus haz cơưv, pangz mangx tuôr tsês nghêx lâul, iz cê cxangz sâu nhiax txas tsuô chuôz zis

Pôngz muôx li 3 hnuz côngs chia uô lo tar luz cơưv lux, đrul grê muôs 600.000 nhiax/iz luz cơưv

Chia muôx sanv phâmv jông gâux, Y Chông los six uô tiz jông, mangx mangv kraz cxuô luz plơưr tsuô sanv phâmv

A Trư

1,024
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.