Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gru vâng tanh H’Djai

03/04/2020 10:05 G4T+7

U H’Djai (deh năm 1970), Bu Nong ta bon Ting Wel Ðăng, xă Dak Ha (Dak Glong) jêng du huê gru blau vâng tanh ăp ntil drăp ndơ kăl e gĕh sa bŭt, ao, nah, dŭng cheng, siăm lăk ta sưng… bơh bu nuyh Bu Nong.

Ntơm tât 10 năm, H’Djai lĕ tĕng mê păng n’hanh ăp yuh tâm bon nti vâng tanh. Tât 15 năm, u lĕ blau vâng tanh ngăn ngên đah ăp ntil drăp ndơ tanh dŭt ma nâp, uĕh măt uănh. Abaơ, bơh đah vâng tanh gơi mât mray nau way, bư gĕh drăp ndơ nchoh mbăn tâm r’năk, u dơn nau bu đă vâng tanh gơi n’sĭt tay prăk tâm nau kan. Bơh đah nĕ, u way ntĭm nau vâng tanh ta ăp jrô bu pơk ân ma oh nur tâm xă.

Ăp nar, u H’Djai mô rlu gŭ tanh nah ta wâl

U mbơh hưn nau bên vâng rup kao ân uĕh ta nah ân oh nur bu ur ŭch tanh

Drăp ndơ gĕh vâng tanh kơt kăl e dơi bu dŏng bư siam lăk ta sưng

A Trư

699
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.