Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghês nhân Pêx xinhv H’Jang: Cuz saz lus tuôr tsês nghêx ntul ntâuz txaix

26/03/2020 14:52 G3T+7

Pus H’Jang (zus shông 1942) nhoz jos Đăk Blao, thix trânr Kiến Đưc (Đăk R’lâp). Thâuv zâu, pus tưz pâuz cênhz chor pus, hnav, muôv hluz cơưv shuv ntul ntâuz txaix uô kangz chor six hơưv môngl uô têz.

Pus H’Jang los six txơưx ntul cxuô zangv yo, taz, qox, nangz... truênx thôngr haz yaz

60 ntâu shông nhoz ntơưv chik ntul, pus H’Jang tưz zos iz hur chor nghês nhân ntul ntâuz txaix M’nông coz hlo ntơưv xênhr. Shông 2015, pus lo xair uô nghês nhân ưu tur ntơưv xênhr viv chor pangz mangx jông hlo hur tuôr tsês haz phat hui văn hoar minhx cxưx. Shông 2019, pus zos iz hur 2 nghês nhân sâuv thangx tsangv xênhr lo khơưs côngz bê Nghês nhân Pêx xinhv. Nhis hnuôr, shông tưz ntâu tangz sis Nghês nhân Pêx xinhv H’Jang tsinhv caz saz lus tuôr tsês haz kra nghêx ntul ntâuz txaix truên thôngr ntơưv zus minhx cxưx.

Nghês nhân Pêx xinhv H’Jang côngv Đais hôis đais biêuv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs xênhr Đăk Nông jas tiv III shông 2019

H'Mai

929
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.