Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gru Bu nuyh bon lan H’Jang: Lĕ nuih n’hâm mât mray nau way vâng tanh

26/03/2020 14:52 G3T+7

U H’Jang (deh năm 1942) ta bon Dak Blao, bon jê Kiến Ðức (Dak R’lâp). Ntơm kon se, u lĕ gĭt tĕng mê, tĕng u, tĕng yuh vâng tanh jêh ăp tâ hăn luh ta mir.

U H’Jang blau ngăn tanh ăp ntil ao, sa bŭt, nah, dŭng cheng… kăl e

Rlau 60 năm gŭ vâng tanh, u H’Jang lĕ jêng du huê gru vâng tanh Bu Nong blau ngăn ngên tâm n’gor. Năm 2015, u dơi bu ruah lah gru blau lơn tâm n’gor yor gĕh âk n’hâm suan mât mray n’hanh hao dŏng uĕh nau way kon bu nong. Năm 2019, u jêng du huê gru tâm 2 he gru tâm n’gor dơi bu kơp moh nau r’nê Gru Bu nuyh bon lan. Abaơ, năm lĕ âk khă nĕ Gru Bu nuyh bon lan H’Jang nsrôih vâng tanh nao nao n’hanh ntĭm nau way vâng tanh kăl e ân ma oh mon kon sau tâm bon.

Gru Bu nuyh bon lan H’Jang hăn Rbŭn têh bu nuyh kan ăp bu nong iê bu nuyh n’gor Dak Nong tâ III năm 2019

H'Mai

1,142
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.