Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nar rbŭn ruăh đă bu nuyh kan ta bon Bu Kol

04/10/2018 09:44 G10T+7

Lơ 30/9, âk cử tri ta bon Bu Kol (ntŏk gŭ bon lan 5), gĕh âk bon lan Bu Nong iê bu nuyh, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) lĕ nuih n’hâm hao bư tơm tâm nau kan gơi rklăch sam bŭt ruăh bu nuyh kan gĕh nau blau gơi bư kô ranh ntŏk gŭ tâm bon lan, năm 2018-2020.

N’hanh ma ăp ntŏk gŭ bon lan bơh ăp phường, nau kan ruăh đă kô ranh bon ta bon Bu Kol dơi pah kan tĕng Nau dơm kan 18 bơh N’gor ủy gơi “Rgâl mhe, dăp dơm ntil nau pah kan chính trị ta ăp xă n’hanh thôn, ntŏk gŭ bon lan uĕh, pah kan ân di, lĕ n’hâm soan ma bu nuyh bon lan”.

Âk cử tri ta bon Bu Kol (ntŏk gŭ bon lan 5), phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) rgŭm ta wâl nau way bon lan gơi ruăh đă bu nuyh kan bư kô ranh kan ntŏk gŭ tâm bon lan

Kan bộ ntŏk kan ruăh đă bu nuyh kan ntĭm nau kan ruăh đă bu nuyh kan ân ma bon lan.

Bu nuyh bon lan lĕ nuih n’hâm hao bư tơm tâm nau kan gơi rklăch sam bŭt ruăh kô ranh ntŏk gŭ tâm bon lan

Phan Tân

1,926
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.